loading1
loading2

Doświadczenie i własny sprzęt

kategoria

Bez kategorii

autor

Bartek Girgus

Co nas wyróżnia na rynku? Przede wszystko trzy kwestie: doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz posiadane zaplecze techniczne. Ponad 20 lat lat funkcjonowania na rynku to setki zrealizowanych przez nas eventów – od kameralnych, po największe na kilka tysięcy osób. Wiemy, jak produkować pikniki i imprezy masowe, koncerty, festiwale, eleganckie gale czy oficjalne konferencje.

Nie zapominamy też, że podstawą działania Especto są ludzie – zawsze podkreślamy fakt, że nasza wykwalifikowana kadra pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań, i zazwyczaj przy jednoczesnym braku konieczność zatrudniania firm podwykonawczych.

Warto dodać, że Especto – jako jedna z niewielu firm działających w branży eventowej – od czasu wprowadzenia obostrzeń i de facto zakazu koncertów, konferencji i imprez masowych, nie zmieniło stanu zatrudnienia, pozostając przy jego stałym składzie.

Ostatnią, ale równie ważną kwestią, jest to, że Especto dysponuje własnym zapleczem magazynowo-technicznym, sprzętem oświetleniowym, meblami eventowymi, sprzętem targowym oraz ekranami LED, niezbędnymi do realizacji większości produkowanych wydarzeń.

Jeśli już zachodzi potrzeba wynajęcia podmiotów trzecich – na przykład firm świadczących usługi zapewnienia bezpieczeństwa wydarzenia, produkcji zaawansowanych materiałów multimedialnych czy obsługi hostess – naszym atutem są kontakty, nawiązane podczas ponad dwóch dekad działania. W związku z tym, nasze wyceny oparte są o realne ceny rynkowe, otrzymane od naszych kontrahentów.

Najnowsze komentarze

  Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
  Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

  Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
  Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
  Dofinansowanie: 42 075,00 PLN