loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Brief

Organizatorzy

Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków
Especto
Fundacja Polish Heritage

Rok realizacji

2019

Miejsce

Hala TS Wisła

Gwiazdy dla Białej Gwiazdy

Gwiazdy dla Białej Gwiazdy to koncert charytatywny ponad podziałami, który odbył się 8 kwietnia w hali Wisły, a zagrały na nim największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Całość wpływów z biletów została przeznaczona na budowę boiska przy ulicy Reymonta 22 dla Akademii Piłkarskiej Wisły.

Idea wielkiego koncertu charytatywnego „Gwiazdy dla Białej Gwiazdy” powstała z inicjatywy Socios Wisła Kraków, Especto  oraz Fundacja Polish Heritage. W kryzysowym dla krakowskiego klubu momencie, kiedy cała wiślacka społeczność włączyła się w akcję pomocy, zaangażowane podmioty chciały pokazać, że nie zapominają również o przyszłości Białej Gwiazdy – Akademii Piłkarskiej Wisły. Na koncercie wystąpili: Enej, Andrzej Sikorowski, Jacek Królik, happysad, Jamal, Abradab Oficjalny Profil, Piersi, Marcin Daniec i Sonbird.

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN