loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Klient

Cafe PR

Rok realizacji

2019

Miejsce

EXPO Kraków

Zakres

Kompleksowa produkcja
Booking artystów
Oświetlenie
Nagłośnienie
Obsługa techniczna

London Calling

Na jeden wieczór EXPO Kraków zmieniło się w Docklands – dzielnicę portową wschodniego Londynu. Kontenery, graficiarze, palety, rusztowania i case’y. Punkt kulminacyjny stanowił koncert polskich gwiazd z największymi przebojami londyńskich artystów. Zagrali: Organek, Paulina Przybysz, Igor Walaszek, Mateusz Ziółko i Wojtek Cugowski. Event został zrealizowany w ramach współpracy z Cafe PR i przy wsparciu Arsmodi.

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN