loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Klient

Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu

Rok realizacji

2017

Miejsce

Mielec

Zakres

Scenariusz
Produkcja pikniku
Catering
Booking artystów
Obsługa techniczna
Nagłośnienie
Oświetlenie

Piknik Rodzinny PZL Mielec

Piknik rodzinny dla PZL Mielec zgromadził ponad 3000 osób. Na gości czekało mnóstwo atrakcji, w tym blender bike’i, laboratorium kosmetyczne dla dzieci, gotowanie na wielkiej patelni i warsztaty młodego chemika. Gwiazdą wieczoru była Anna Karwan.

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN