loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Klient

Tauron Dystrybucja

Rok

2017

Miejsce

Opole

Zakres

Oświetlenie
Nagłośnienie
Multimedia
Kompleksowa produkcja

Weekend Dobrej Energii

Weekend Dobrej Energii na opolskim rynku obfitował w moc atrakcji, na czele z wieczornym, zapierającym dech w piersiach interaktywnym mapping, iluminację kamienic i ratusza oraz kino plenerowe. Dla najmłodszych zostało przygotowane miasteczko edukacyjne z mnóstwem gier i zabaw.

Zdjęcia: Klaudyna Schubert

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN