loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Klient

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok realizacji

2016

Miejsce

województwo małopolskie

Zakres

Kompleksowa produkcja
Wyposażenie wnętrz
Pokazy
Oświetlenie
Nagłośnienie

Zjedz na polu

Kolejna edycja kampanii ,,Małopolski Festiwal Smaku. Zjedz na polu!” wystartowała w 2016 roku w Krakowie. Festiwal zaprezentował się w całkiem nowej odsłonie – regionalne smaki były dostępne wprost z foodtrucków. W siedmiu lokalizacjach – Krakowie, Skawinie, Miechowie, Nowym Targu, Krzeszowicach, Tarnowie i Wadowicach –  mieszkańcy i turyści mogli degustować regionalnych produktów w zupełnie nowej odsłonie. W ramach festiwalu odbywały się także pokazy kulinarne oraz seanse filmowe w kinie letnim.

 

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN