loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Klient

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok Realizacji

2018

Miejsce

województwo małopolskie

Zakres

Kompleksowa produkcja, promocja i obsługa

Weekend z Funduszami

Rozpoczynaliśmy z końcem kwietnia w podkrakowskiej Skale, a zakończyliśmy w Dąbrowie Tarnowskiej. Weekend z Funduszami to kilkumiesięczna akcja plenerowa organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 8 imprez dwudniowych i 7 jednodniowych, podczas których Especto odpowiadało za miasteczko funduszowe, mobilny punkt informacyjny w kamperze, strefę konsultacji i cateringową, aranżację przestrzeni, konkursy, quizy oraz część działań promocyjnych.

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN