loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Realizacja

Rok produkcji

2017

Miejsce

Expo Kraków

Zakres

Xmas Party

Na jeden wieczór EXPO Kraków zmieniło się w Docklands – dzielnicę portową wschodniego Londynu. Kontenery, graficiarze, palety, rusztowania i case’y. Punkt kulminacyjny stanowił koncert polskich gwiazd z największymi przebojami londyńskich artystów. Zagrali: Organek, Paulina Przybysz, Igor Walaszek, Mateusz Ziółko i Wojtek Cugowski. Event został zrealizowany w ramach współpracy z Cafe PR i przy wsparciu Arsmodi.

Projekt pn. „Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)  nr RPMP.01.02.03-12-0129/20 realizowany przez  Especto Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, których wyniki wskażą kierunki dotyczące modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 – 30.11.2021
Wartość Projektu: 60 885,00 PLN
Dofinansowanie: 42 075,00 PLN